Những hình xăm Harry Potter đẹp mà tác giả J.K. Rowling cũng phải trầm trồ

4

31. Biểu tượng đen tối truyền thống của người Mỹ

Nguồn hình ảnh: Tài khoản Reddit - Bookcase_Envy

Nguồn hình ảnh: Tài khoản Reddit – Bookcase_Envy

32. Thầy Snape đa sắc

Nguồn hình ảnh: Tài khoản Instagram - littleandytattoo

Nguồn hình ảnh: Tài khoản Instagram – littleandytattoo

33. Số La Mã và bảo bối tử thần

Nguồn hình ảnh: Tài khoản Instagram - chels.miller

Nguồn hình ảnh: Tài khoản Instagram – chels.miller

34. Con nai được trang trí

Nguồn hình ảnh: Tài khoản Reddit - acciomarisa

Nguồn hình ảnh: Tài khoản Reddit – acciomarisa

35 Sirius and Remus Harkening the Lunar Eclipse

Nguồn hình ảnh: Tài khoản Instagram - freeorgy

Nguồn hình ảnh: Tài khoản Instagram – freeorgy

36. Bùa thần hộ mệnh và 3 thánh thần

Nguồn hình ảnh: Tài khoản Instagram - lillytales

Nguồn hình ảnh: Tài khoản Instagram – lillytales

37. Cú thần

Nguồn hình ảnh: Tài khoản Tumblr - homelessxyouth

Nguồn hình ảnh: Tài khoản Tumblr – homelessxyouth

38. Tử thần

Nguồn hình ảnh: Tài khoản Reddit - prettyniceman

Nguồn hình ảnh: Tài khoản Reddit – prettyniceman

39. Nai màu nước

Nguồn hình ảnh: Tài khoản Tumblr - simonaborstnar

Nguồn hình ảnh: Tài khoản Tumblr – simonaborstnar

40 Hogwarts mảnh tay

Nguồn hình ảnh: Tài khoản Tumblr - bodyxbeautification

Nguồn hình ảnh: Tài khoản Tumblr – bodyxbeautification

41. Thần hộ mệnh của Snape

Nguồn hình ảnh: Tài khoản Tumblr - myraoh

Nguồn hình ảnh: Tài khoản Tumblr – myraoh

42. Câu nói của Marauder bằng màu nước

Nguồn hình ảnh: Tài khoản Tumblr - findingemilye

Nguồn hình ảnh: Tài khoản Tumblr – findingemilye

43. Nhà ga 9 3/4

Nguồn hình ảnh: Tài khoản Tumblr - daisyatsecretink

Nguồn hình ảnh: Tài khoản Tumblr – daisyatsecretink

44. Nước may mắn

Nguồn hình ảnh: Tài khoản Tumblr - wonderlandtattoospdx

Nguồn hình ảnh: Tài khoản Tumblr – wonderlandtattoospdx

45. Sự hy sinh của Wormtail

Nguồn hình ảnh: Tài khoản Tumblr - wonderlandtattoospdx

Nguồn hình ảnh: Tài khoản Tumblr – wonderlandtattoospdx

46. Bùa Illumination

Nguồn hình ảnh: Tài khoản Tumblr - headhearthandstattoo

Nguồn hình ảnh: Tài khoản Tumblr – headhearthandstattoo

47. Tiến đến Hogwarts

Nguồn hình ảnh: Tài khoản Tumblr - wonderlandtattoospdx

Nguồn hình ảnh: Tài khoản Tumblr – wonderlandtattoospdx

48. Hogwarts chi tiết

Nguồn hình ảnh: Tài khoản Tumblr - bloodyhellhptattoos

Nguồn hình ảnh: Tài khoản Tumblr – bloodyhellhptattoos

49. Bảo bối tử thần

Nguồn hình ảnh: Tài khoản Tumblr - inkiheart

Nguồn hình ảnh: Tài khoản Tumblr – inkiheart

50. Huy hiệu của nhà Slytherin

Nguồn hình ảnh: Tài khoản Tumblr - bloodyhellhptattoos

Nguồn hình ảnh: Tài khoản Tumblr – bloodyhellhptattoos

51. Cú đưa thư

Nguồn hình ảnh: Tài khoản Tumblr - skindeeptales

Nguồn hình ảnh: Tài khoản Tumblr – skindeeptales

52. Bùa Antlered

Nguồn hình ảnh: Tài khoản Tumblr - 5secondsofsquidward

Nguồn hình ảnh: Tài khoản Tumblr – 5secondsofsquidward

53. Dấu đen tối

Nguồn hình ảnh: Tài khoản Reddit - Carbon_Deadlock

Nguồn hình ảnh: Tài khoản Reddit – Carbon_Deadlock

54. Chiêm tinh Hogwarts

Nguồn hình ảnh: Tài khoản Tumblr - socialjusticehighlander

Nguồn hình ảnh: Tài khoản Tumblr – socialjusticehighlander

55 Illuminated Lumos

Illuminated Lumos

Nguồn hình ảnh: Tài khoản Reddit – KylaRae

56. Lời hứa bất diệt

Nguồn hình ảnh: Tài khoản Reddit - piinballwiizard

Nguồn hình ảnh: Tài khoản Reddit – piinballwiizard

1 2
Share.