Chuyên mục
Hình xăm đẹp

Những hình xăm Harry Potter đẹp mà tác giả J.K. Rowling cũng phải trầm trồ

31. Biểu tượng đen tối truyền thống của người Mỹ

Nguồn hình ảnh: Tài khoản Reddit - Bookcase_Envy
Nguồn hình ảnh: Tài khoản Reddit – Bookcase_Envy

32. Thầy Snape đa sắc

Nguồn hình ảnh: Tài khoản Instagram - littleandytattoo
Nguồn hình ảnh: Tài khoản Instagram – littleandytattoo

33. Số La Mã và bảo bối tử thần

Nguồn hình ảnh: Tài khoản Instagram - chels.miller
Nguồn hình ảnh: Tài khoản Instagram – chels.miller

34. Con nai được trang trí

Nguồn hình ảnh: Tài khoản Reddit - acciomarisa
Nguồn hình ảnh: Tài khoản Reddit – acciomarisa

35 Sirius and Remus Harkening the Lunar Eclipse

Nguồn hình ảnh: Tài khoản Instagram - freeorgy
Nguồn hình ảnh: Tài khoản Instagram – freeorgy

36. Bùa thần hộ mệnh và 3 thánh thần

Nguồn hình ảnh: Tài khoản Instagram - lillytales
Nguồn hình ảnh: Tài khoản Instagram – lillytales

37. Cú thần

Nguồn hình ảnh: Tài khoản Tumblr - homelessxyouth
Nguồn hình ảnh: Tài khoản Tumblr – homelessxyouth

38. Tử thần

Nguồn hình ảnh: Tài khoản Reddit - prettyniceman
Nguồn hình ảnh: Tài khoản Reddit – prettyniceman

39. Nai màu nước

Nguồn hình ảnh: Tài khoản Tumblr - simonaborstnar
Nguồn hình ảnh: Tài khoản Tumblr – simonaborstnar

40 Hogwarts mảnh tay

Nguồn hình ảnh: Tài khoản Tumblr - bodyxbeautification
Nguồn hình ảnh: Tài khoản Tumblr – bodyxbeautification

41. Thần hộ mệnh của Snape

Nguồn hình ảnh: Tài khoản Tumblr - myraoh
Nguồn hình ảnh: Tài khoản Tumblr – myraoh

42. Câu nói của Marauder bằng màu nước

Nguồn hình ảnh: Tài khoản Tumblr - findingemilye
Nguồn hình ảnh: Tài khoản Tumblr – findingemilye

43. Nhà ga 9 3/4

Nguồn hình ảnh: Tài khoản Tumblr - daisyatsecretink
Nguồn hình ảnh: Tài khoản Tumblr – daisyatsecretink

44. Nước may mắn

Nguồn hình ảnh: Tài khoản Tumblr - wonderlandtattoospdx
Nguồn hình ảnh: Tài khoản Tumblr – wonderlandtattoospdx

45. Sự hy sinh của Wormtail

Nguồn hình ảnh: Tài khoản Tumblr - wonderlandtattoospdx
Nguồn hình ảnh: Tài khoản Tumblr – wonderlandtattoospdx

46. Bùa Illumination

Nguồn hình ảnh: Tài khoản Tumblr - headhearthandstattoo
Nguồn hình ảnh: Tài khoản Tumblr – headhearthandstattoo

47. Tiến đến Hogwarts

Nguồn hình ảnh: Tài khoản Tumblr - wonderlandtattoospdx
Nguồn hình ảnh: Tài khoản Tumblr – wonderlandtattoospdx

48. Hogwarts chi tiết

Nguồn hình ảnh: Tài khoản Tumblr - bloodyhellhptattoos
Nguồn hình ảnh: Tài khoản Tumblr – bloodyhellhptattoos

49. Bảo bối tử thần

Nguồn hình ảnh: Tài khoản Tumblr - inkiheart
Nguồn hình ảnh: Tài khoản Tumblr – inkiheart

50. Huy hiệu của nhà Slytherin

Nguồn hình ảnh: Tài khoản Tumblr - bloodyhellhptattoos
Nguồn hình ảnh: Tài khoản Tumblr – bloodyhellhptattoos

51. Cú đưa thư

Nguồn hình ảnh: Tài khoản Tumblr - skindeeptales
Nguồn hình ảnh: Tài khoản Tumblr – skindeeptales

52. Bùa Antlered

Nguồn hình ảnh: Tài khoản Tumblr - 5secondsofsquidward
Nguồn hình ảnh: Tài khoản Tumblr – 5secondsofsquidward

53. Dấu đen tối

Nguồn hình ảnh: Tài khoản Reddit - Carbon_Deadlock
Nguồn hình ảnh: Tài khoản Reddit – Carbon_Deadlock

54. Chiêm tinh Hogwarts

Nguồn hình ảnh: Tài khoản Tumblr - socialjusticehighlander
Nguồn hình ảnh: Tài khoản Tumblr – socialjusticehighlander

55 Illuminated Lumos

Illuminated Lumos
Nguồn hình ảnh: Tài khoản Reddit – KylaRae

56. Lời hứa bất diệt

Nguồn hình ảnh: Tài khoản Reddit - piinballwiizard
Nguồn hình ảnh: Tài khoản Reddit – piinballwiizard

Bởi Thành An

Founder của blog góc chia sẻ về thời trang & cuộc sống blog.KIYOMI.vn.